Grafisk design och illustration är viktigare än någonsin. Det finns inte många saker idag som inte har behov av någon form av design. Förr fanns det inte lika många områden för grafisk design och illustration, men tack vare den digitala utvecklingen finns det alltid nya hemsidor och annat som behöver designas för att bli snyggt och funktionsdugligt. Böcker publiceras, reklam trycks, och visitkort delas ut. Samtidigt förändras trender ständigt och därför är det viktigt att alla som jobbar med grafisk design och illustration håller sig uppdaterade i denna ständigt förändrade värld.

Hur man jobbar inom grafisk design och illustration idag

Idag är personer med kompetens inom grafisk design och illustration mycket eftertraktade. Eftersom nästan alla medier idag använder sig av någon form av design finns det jobbmöjligheter i alla hörn. På tv, nätet, tidningar, reklam, skyltar, loggor och mycket mer kommer det alltid behöva någon som står för designen. Idag väljer många grafiska designers att frilansa, men det finns även de som är fast anställda. Oftast får de ett uppdrag som de fullföljer och visar för kunden – är de nöjda slutförs arbetet. Arbetet brukar ske digitalt, men många väljer även att jobba med fysiska material.

Grafisk design och illustrering idag

Trender inom grafisk design och illustration

När det kommer till grafisk design kommer tekniken att leda vart trenderna kommer att gå. Att använda animationer och videos är ingenting som är nytt, men som har tagit mer plats under det senaste året. Eftersom tekniken har utvecklats och kan hantera rörliga bilder bättre utan risk för att det tar lång tid att ladda kan de användas mer fritt, bland annat på hemsidor och i nyhetsbrev. Typsnitt är även en annan viktig faktor för att lyckas med en bra design. Använd tydliga egendesignade typsnitt, gärna med ett konstnärligt intryck.

Vad gäller illustrationer brukar majoriteten utgå från begreppet ”less is more”. Kan du få fram en bild som förmedlar lika mycket information eller känslor med mindre linjer och färg, desto bättre. Minimalism är nyckelordet. Du får gärna designa abstrakta och drömliknande bilder, men de bör inte innehålla för många detaljer. Att berätta en historia med illustrationen är väldigt viktigt, även om budskapet är väldigt abstrakt. Färg får vara med, men att använda hela regnbågen är inte att rekommendera. Håll det gärna till några färre bestämda nyanser istället.